Giới thiệu

 
anhso
 

Căn cứ pháp lý:
-         Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 ;
-         Quyết định số 4470/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2015;
-         Hợp đồng số 58/HĐ-SKHCN được ký giữa Viện Đánh giá KH và Định giá CN và Sở KHCN tỉnh Quảng Nam.
Mục tiêu dự án:
-         Đánh giá được hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp sản xuất theo các nhóm ngành kinh tế chủ lực (06 nhóm ngành) của Tỉnh Quảng Nam. Xem xét, phân tích nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu về trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành sản xuất và của tỉnh.
-         Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý cập nhật về trình độ công nghệ các doanh nghiệp theo các nhóm ngành kinh tế chủ lực của Tỉnh.
-         Đề xuất giải pháp, chính sách khai thác năng lực công nghệ hiện có, đầu tư đổi mới công nghệ để khai thác tiểm năng, thế mạnh của Tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành và của Tỉnh.
Các nhóm ngành đánh giá trong phạm vi dự án:
1.      Ngành công nghiệp Chế biến lâm sản.
2.      Ngành công nghiệp Gia công cơ khí.
3.      Ngành công nghiệp Dệt may và da giày.
4.      Ngành công nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng.
5.      Ngành công nghiệp Sản xuất, chế biến thực phẩm và thủy sản.
6.      Ngành công nghiệp Phụ trợ sản xuất ôtô.
 Tổ chức tư vấn thực hiện:
-         Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Viện Đánh giá đã thiết kế xây dựng Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN và đã được triển khai ứng dụng tại nhiều địa phương.
-         Hệ thống này được thiết kế, xây dựng trên nền tảng “mã nguồn mở”, dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng tính năng; Hệ thống được tích hợp đầy đủ các tiêu chí đánh giá, phân tích xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, hỗ trợ trích xuất các dữ liệu, biểu đồ tính toán, tích hợp nhiều tính năng khác về bảo mật và phân quyền quản lý, v.v.. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN sử dụng trong việc đề xuất giải pháp, chính sách đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ tại doanh nghiệp, ngành hoặc tại địa phương. Hệ thống có thể cập nhật, so sánh thực trạng, tính toán được mức độ tăng trưởng, tình hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp qua các kỳ thống kê; so sánh ngành giữa các địa phương khác (nếu sử dụng chung cùng hệ thống, nền tảng CSDL chung);
-         Hoạt động đánh giá trình độ công nghệ không những phục vụ cho nhiều địa phương, ngành, hay thậm chí từng doanh nghiệp đã và đang tự triển khai đánh giá thông qua khảo sát trực tuyến giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá hoặc cập nhật thông tin về thực trạng trình độ công nghệ của mình online và có thể xác định được thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ (T-H-I-O) của doanh nghiệp hoặc của ngành.
Nội dung đánh giá theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN:
Về nguyên tắc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất được thực hiện trên cơ sở mức đạt được của các tiêu chí thuộc bốn nhóm thành phần cơ bản T, H, I, O:
-         Nhóm thiết bị công nghệ thể hiện trong máy móc, công cụ, phương tiện(T);
-         Nhóm nhân lực thể hiện trong năng lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ sản xuất (H);
-         Nhóm thông tin thể hiện trong các tài liệu, dữ liệu thông tin (I);
-         Nhóm tổ chức, quản lý thể hiện trong công tác tổ chức, quản lý (O).
Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất về mặt định lượng, sử dụng thang điểm chung (100 điểm) để đưa về cùng một mặt bằng đánh giá. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của các tiêu chí để phân loại trình độ công nghệ. Điểm của các tiêu chí sẽ được xác định theo số liệu điều tra, thu thập tại doanh nghiệp.
Hệ số đóng góp công nghệ được tính toán dựa trên số điểm đạt được của các nhóm T, H, I, O và thể hiện bằng biểu đồ hình thoi là các căn cứ để đưa ra nhận xét và kết luận trong báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN đã phân loại trình độ công nghệ dựa trên tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O (là tổng điểm các nhóm tiêu chí T, H, I và O) và hệ số đóng góp công nghệ TCC. Cụ thể:
-         Trình độ công nghệ lạc hậu: hệ số đóng góp công nghệ TCC nhỏ hơn 0,3 hoặc tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O nhỏ hơn 35/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O dưới 0.35);
-         Trình độ công nghệ trung bình: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,3 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 35/100 điểm đến dưới 60 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.35 đến 0.6);
-         Trình độ công nghệ trung bình tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,5 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 60/100 điểm đến dưới 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.6 đến 0.75);
-         Trình độ công nghệ tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,65 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O bằng hoặc trên 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O trên 0.75).
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây