Xem báo cáo đánh giá Phòng Khoa học – thông tin

Phòng Khoa học – thông tin
Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
119 Hùng Vương,Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
0510.3812078
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ     01 Chăn nuôi
Thạc sỹ        
Cử nhân hoặc
tương đương
    04 Kỹ sư trồng trọt, BVTV, chăn nuôi
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN   x        
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước x          
Khác (cụ thể): …………………………………            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)          
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H) x        
Về thông tin công nghệ (I)       x  
Về tổ chức quản lý (O)       x  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây