Xem báo cáo đánh giá Phòng khoáng sản

Phòng khoáng sản
Sở tài nguyên & môi trường
18 Lê Lợi,Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
0510.3810416
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ        
Thạc sỹ        
Cử nhân hoặc
tương đương
    06 Địa chất
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN           x
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước           x
Khác (cụ thể): …………………………………            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)     x    
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H) x        
Về thông tin công nghệ (I)   x      
Về tổ chức quản lý (O)   x      

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây