Xem báo cáo đánh giá Phòng kinh tế ngành

Phòng kinh tế ngành
Sở KH&ĐT Quảng Nam
02 Trần Phú – Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
0510.3810.407
0905.828.616
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ        
Thạc sỹ   Môi trường    
Cử nhân hoặc
tương đương
       
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN   x        
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước         x  
Khác (cụ thể): ……………………………            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)          
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H)   x      
Về thông tin công nghệ (I)   x      
Về tổ chức quản lý (O)     x    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây