Xem báo cáo đánh giá Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam

Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam
Sở tài nguyên & môi trường tỉnh Quảng Nam
Số 18- Lê Lợi – TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
0510.3813440
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ        
Thạc sỹ     02 Đa dạng sinh học, công nghệ môi trường
Cử nhân hoặc
tương đương
       
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN           x
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước           x
Khác (cụ thể): Có rất ít thông tin về các chính sách, công nghệ mới.            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)     x    
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H)     x    
Về thông tin công nghệ (I)       x  
Về tổ chức quản lý (O)         x

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây