Xem báo cáo đánh giá Sở Công thương

Sở Công thương
UBND tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
0510.3859182
0510.3859182
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ        
Thạc sỹ     01 Công nghệ sinh học
Cử nhân hoặc
tương đương
    01 Hóa thực phẩm
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN   x        
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước       x    
Khác (cụ thể): ……………………………            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)         x
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H)     x    
Về thông tin công nghệ (I)     x    
Về tổ chức quản lý (O)   x x    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây