Xem báo cáo đánh giá Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam

Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam
431 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
0510.3834425
0909.123383
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ     03 Kinh tế, hóa học
Thạc sỹ 02 Kinh tế, QLGD 02  
Cử nhân hoặc
tương đương
02 Hóa    
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN       x    
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước         x  
Khác (cụ thể): …………………………………            
Các thành phần công nghệ Thấp TB Khá cao Cao Rất cao
1 2 3 4 5
Về máy móc thiết bị (T)   x      
Về đào tạo, phát triển nhân lực (H)   x      
Về thông tin công nghệ (I)   x      
Về tổ chức quản lý (O)     x    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây